Vatten– och energibesparande duschar installerade på Rocklunda

I omklädningsrum nr 3 på Hakonplan har vi installerat vatten- och energibesparande duschar från Orbital Systems.

Med hjälp av innovativ teknologi (ursprungligen framtagen för NASA:s rymdfärder) sparas upp till 90% vatten och 80% energi, jämfört med en traditionell dusch. Varje gång dessa duschar används bidrar vi till att bevara en av våra dyrbaraste naturresurser, nämligen rent vatten.