Hårda träningspass i sommarhettan? Se upp för värmestress!

Vad är värmestress? Kort beskrivet är värmestress när kroppen inte kan reglera sin inre temperatur och svalka sig genom att svettas. Att svettas under träningspasset är livsviktigt. Svettens funktion är att kyla kroppen och kontrollera att kroppen håller lagom temperatur. Vid temperaturer din kropp är van att vistas i, kyls kroppen både av svetten och av luften runtomkring. När sommarvärmen kommer förändras förutsättningarna och det är viktigt att veta vad som händer när du tränar hårt i varma temperaturer din kropp inte är van vid. Under sommaren då temperaturen lätt kommer över +25 °C finns risken att svetten inte klarar av att sänka kroppstemperaturen tillräckligt och du riskerar att utsättas för värmestress. Det blir höga påfrestningar på hjärta och blodcirkulation som kan leda till medvetslöshet. Inget att ta lätt på!

För att syreförsörjningen till de arbetande muskelgrupperna ska fungera under träning i värme måste pulsen öka för att blodcirkulationen i huden ska kunna öka. Om då kroppstemperaturen stiger tillräckligt mycket kan den ökande cirkulationen i huden leda till att andra vävnader inte får tillräckligt med blod.

Luftfuktighet

Även luftfuktighet påverkar. Ju högre luftfuktighet, desto mindre avdunstning av svett. När kroppen inte får avdunstning och kylning reagerar den med att svettas ännu mer och risken för vätskebrist ökar.

Risken för värmestress ökar om du är:
• otränad
• ovan vid värme
• överviktig
• inte druckit tillräckligt

    Tips!

  • Se till att du dricker före, under och efter passet för att se till att du får i dig tillräckligt med vätska.
  • Ta pauser ofta!
  • Vistas i skuggan för att försöka sänka kroppstemperaturen och minska risken för värmestress.