Lysande fasader och 10 varv runt jorden med Rocklundas solpaneler.

På Rocklunda installeras allt fler solceller. Det är ett naturligt steg i det snart 10-år långa miljöförbättringsarbete som fortfarande pågår med full kraft på Rocklunda sedan området förvärvades av AB Arvid Svensson från Västerås Stad. Målet är att hela Rocklundaområdet ska vara klimatpositivt 2030.

Med den utmanande visionen krävs beslutsamhet, ny teknik, nya sätt att återanvända energi och tänka klimatsmart.

Förnybara 600.000 kwh / år
Solpaneler är fast monterade på ABB Arena Syd tak och fasad, vid Hakonplan och just nu installeras solpaneler på Friskis&Svettis och på den nya Innebandyarenan. Den totala produktionen av el beräknas vara drygt 600 000 kwh / år. Den mängden energi räcker för att försörja ca 250 lägenheter med el under ett år, eller köra 10 varv runt jorden med en normalstor elbil.

Solpanelerna är en investering som tar lite tid att återbetala sig, med dagens moderna solpaneler, dess långa livslängd och låga underhållskostnad är det en bra affär för Rocklunda och vår miljö på sikt, det känns dessutom riktigt bra att kunna producera så mycket el själva.

Miljönytta med matchfärger
Det är många som hört av sig till Rocklunda och undrat över den södra gaveln (som är vänd mot E18) på Abb Arena och dess nya fasadbelysing. När vi monterade upp solpanelerna passade vi även på att montera LED-belysning på fasaden.

Belysningen tänds när det är olika event eller match på Rocklunda. Som exempel görs hela gaveln gul-svart när VIK spelar. Under VSKs matcher kör blir det förstås grön-vitt ljus för att hylla hemmalagen. En tydlig signal som visar att det pågår match på Rocklunda.
Det hade förstås varit roligt att signalera när det görs mål eller visa ställningen i matchen, men det kan äventyra trafiksäkerheten på E18.

För mer information:
Rocklunda Fastigheter AB

Björn Sandvall
Teknisk Chef
073-931 26 55

Fotograf: Adam af Ekenstam