BAKOM KULISSERNA

Det pågår ständigt underhållsarbete i och runt hallarna. Det är för att säkerställa att Rocklundahallarna och området runt Rocklunda möter de krav på säkerhet som ställs på verksamheten.
Läs nedan om projekten som är igång just nu!
I omklädningsrum nr 3 på Hakonplan har vi installerat vatten- och energibesparande duschar från Orbital Systems.

Med hjälp av innovativ teknologi (ursprungligen framtagen för NASA:s rymdfärder) sparas upp till 90% vatten och 80% energi, jämfört med en traditionell dusch. Varje gång dessa duschar används bidrar vi till att bevara en av våra dyrbaraste naturresurser, nämligen rent vatten.

Parkeringar ABB Arena Nord

På Rocklundas stora parkering (framför ABB Arena Nord) har vi nu målat vita linjer för respektive p-plats. Den tidigare markeringen var svår att se vilket gjorde att det kunde bli lite rörigt vid publiktäta evenemang på området. Vår förhoppning är att det nu blir lättare att parkera rätt. Under hösten kommer vi att utvärdera resultatet av denna uppmärkning innan vi åtgärdar övriga parkeringsplatser på området.

Testinstallation av vattenfria urinoarer i ABB Arena Nord

Vi arbetar fokuserat och långsiktigt med att minska Rocklundas miljöpåverkan i stort och smått. Vi har ett flertal energi-/ miljöprojekt på gång under året och kommer med löpande information om dem under hösten.

Inför ishockeysäsongen 2017-2018 har Rocklunda Fastigheter gjort en testinstallation av 8 st urinoarer i ABB Arena Nord. Urinoarerna är lukt- och vattenfria, upplevs positivt av besökare och beroende på hur ofta de används kan stora mängder vatten sparas in till viktigare ändamål (t.ex uppspolning av isen). Den här typen av urinoarer är än så länge ovanliga i Sverige men är vanligare i länder där vatten är en mer dyrbar resurs.

I samband med installationen passar vi dessutom på måla om och fräscha till utrymmet.

Ny matchbelysning

De lysrörsarmaturer som utgör matchbelysningen i ABB Arena Syd har bytts ut till nya armaturer med så kallad LED-teknik, en teknik som är både energisnål och driftsäker.

Teknikutvecklingen i belysningsbranschen har gått fort sedan de gamla lysrörsarmaturerna installerades för tio år sedan. De nya armaturerna ger både en jämnare och ljusare belysning över pisten trots att antalet armaturer gått ner från 480 armaturer till 273!

I samband med belysningsbytet installerades även närvarosensorer över pisten (is-språk för spelplan). Närvarosensorerna känner av när arenan står tom och dimmar då ner belysningen för att ytterligare minska energiförbrukningen.

Energiförbrukningen för belysningen är beräknad att minska med över 70%! I kilowattimmar räknat innebär besparingen över 400 000 kWh, eller motsvarande ett års elförbrukning i 15 elvärmda villor!

 

Åtgärdande av sättningsskador i pisten

På grund av sättningar i marken sjönk delar av pisten i ABB Arena Syd, som mest ca 20 cm. Detta har åtgärdats genom att golvet lyfts med så kallad geopolymerteknik. Denna teknik innebär att en vätska sprutas ner i marken under pisten (genom ett antal borrhål utspridda över den aktuella ytan). I marken expanderar sedan vätskan vilket gör att pisten sakta och kontrollerat trycks uppåt till den önskade höjden.

Istjockleken är nu mindre på den lyfta delen av pisten vilket får till effekt att isen är jämnare och lika hård över hela ytan. En bonuseffekt är att kylmaskinerna gör av med något mindre energi.

 

För mer information om projekten kontakta:

Björn Sandvall Teknisk Förvaltare, Rocklunda Fastigheter / Arvid Svensson

Telefon: 073-931 26 55

e-post: bjorn.sandvall@arvidsvensson.se