BAKOM KULISSERNA

Det pågår ständigt underhållasarbete av området och arenorna på Rocklunda. Läs här om de senaste stora underhållarbetena i ABB Arena Syd.
Ny matchbelysning

De lysrörsarmaturer som utgör matchbelysningen i ABB Arena Syd byts nu ut till nya armaturer med så kallad LED-teknik, som är känd för att vara både energisnål och driftsäker.

Teknikutvecklingen i belysningsbranschen har gått fort sedan de befintliga lysrörsarmaturerna installerades för tio år sedan. De nya armaturerna ger både en jämnare och ljusare belysning över pisten trots att antalet armaturer går ner från 480 armaturer till 273!

I samband med belysningsbytet installeras även närvarosensorer över pisten (is-språk för spelplan). Närvarosensorerna känner av när arenan står tom och dimmar då ner belysningen för att ytterligare minska energiförbrukningen.

Energiförbrukningen för belysningen är beräknad att minska med över 70%! I kilowattimmar räknat innebär besparingen över 400 000 kWh, eller motsvarande ett års elförbrukning i 15 elvärmda villor!

 

Åtgärdande av sättningsskador i pisten

På grund av sättningar i marken har även delar av pisten i ABB Arena Syd sjunkit, som mest ca 20 cm. Detta har under sommarens isuppehåll åtgärdats genom att golvet lyfts med så kallad geopolymerteknik. Denna teknik innebär att en vätska sprutas ner i marken under pisten (genom ett antal borrhål utspridda över den aktuella ytan). I marken expanderar sedan vätskan vilket gör att pisten sakta och kontrollerat trycks uppåt till den önskade höjden.

Istjockleken kommer nu att bli mindre på den lyfta delen av pisten vilket får till effekt att isen blir jämnare och lika hård över hela ytan. En bonuseffekt blir även att kylmaskinerna kommer att göra av med något mindre energi.